Vi har callsenter i

Vi har callsenter fordelt på flere lokasjoner, dette betyr på at vi kan ta på oss oppdrag av større omfang og fordele dette på alle. Eller å ta på oss mindre oppdrag, og da tildele dette til kun en lokasjon.

Cloud#1
100% Skybasert platform
Vi har opplevd en ekstremt høy oppetid og justerer kapasiteten på kjørende servere i løpet av få minutter. Tiden som brukes for installasjon av nye kunder er dramatisk redusert og lagringsplass er tilnærmet uendelig.

Les mer om teknologi
Display#1
Kampanjebasert CRM-system
Med Callsenter Partner sitt kampanjebaserte CRM-system øker firmaets produktivitet og du får full oversikt over selgernes aktiviteter og resultater. Ved hjelp av kundesøk gis det en fullstendig oversikt over salg og aktiviteter gjort mot kunde.

Les mer om teknologi
Active-call
Blending
Det er viktig at medarbeidere har mulighet til å besvare flere kanaler samtidig. Kundebehandler bør kunne sitte i effektive, utgående samtaler ved hjelp av dialer og samtidig få rutet inn inngående samtaler. Dette skaper effektivitet på tilgjengelige ressurser.

Les mer om teknologi
Menu
Agent Allokator
Agent Allokator er vårt tildelingssystem. Denne unike løsningen integrerer oppgaver fra andre kanaler og kontrollerer hva agenten jobber med – på tvers av kanalene. Agent Allokator bruker de systemene du allerede har, men kobler dem sammen. Slik kan teamleder styre hvilke agenter som skal arbeide mest med e-post, chat og inngående telefoni.

Les mer om teknologi